Poznawaj z Vi - JavaScript

Image

Co to jest JavaScript?

JavaScript jest skryptowym językiem programowania dla dokumentów internetowych. Dzięki niemu możliwe jest wdrożenie na stronie internetowej skomplikowanych elementów, które niezbędne są aby strona mogła nie tylko wyświetlać statyczne informacje, ale również obsługiwać zmianę treść odpowiednio do sytuacji, wyświetlać video lub interaktywne mapy i animacje grafiki 2D/3D itp.

Historia powstania JS'a

Organizacja ECMA (ang. Europen Computer Manufactures Association - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Komputerowych) w 1996r zapoczątkowała pracę nad specyfikacją języka JavaScript wolną od odniesień na temat interpretującego kod środowiska. Język opisany w standardzie ECMA-262 został nazwany ECMAScript. Język JavaScript opracowano w 1995r. przez przedsiębiorstwo Netscape Corporation i Sun Microsystem w celach używania go przy tworzeniu stron WWW.

Twórcą był Brendan Eich, który technologię opracował w zaledwie 10 dni. Koniec roku 1996 zwiastował współpracę Netscape Corporation z Ecma International w celu opracowania specyfikacji. Współpraca ta miała się przyczyniać do dostarczenia partnerom przeglądarek technologii, którą można wprowadzić opierając się na pracy wykonanej w Netscape.

Kooperacja obu organizacji zaowocowała w czerwcu 1997 roku wprowadzeniem na rynek ECMAScript. Na przestrzeni lat wprowadzano liczne modyfikacje w celu osiągnięcia zgodności dotyczącej normy IS0/ IEC 16262. JavaScript był cały czas poprawiany oraz ewoluował, a Netscape Corporation wypuściła na rynek kilka jego wersji. Inny „boss” rynku oprogramowania Microsoft także opracował swoją wersję pod nazwą JScript. Język JavaScript został znormalizowany przez ECMA jako ECMAScript. Od tego momentu nazwa JavaScript oznacza jedynie jeden z nadzbiorów języka ECMAScript.

Pierwsza wersja standardu była dość podobna JavaScriptowi w wersji 1.1. Pierwsza wersja standardu była dość podobna JavaScriptowi w wersji 1.1. Trzecia natomiast rozszerzyła istniejące implementacje. Aktualnie trwają prace nad kolejną wersją.

JavaScript – zastosowanie

JS należy do dynamicznie typowanego języka wysokiego poziomu. Bardzo często jest używany przy tworzeniu stron WWW, gdyż zapewnia on interaktywność stron oraz obsługę zdarzeń, budowanie elementów nawigacyjnych bądź walidacji formularzy. Dzięki takiemu wykorzystaniu języka JavaScript znacznie ułatwione jest zastosowanie biblioteki, takiej jak jQuery. Warto jednocześnie pamiętać, że używanie biblioteki nie powinno zastępować znajomości samego języka.

Skrypty napisane za pomocą JavaScript mogą być umieszczane bezpośrednio na stronach HTML. Tym samym JavaScript jest wykonywany przez silnik JavaScriptu w przeglądarce, po tym kiedy HTML i CSS zostaną skompletowane w stronę internetową. Jest to istotne, gdyż popularnym zastosowaniem JavaScriptu jest dynamiczne modyfikowanie HTML-a oraz CSS-a aby edytować interfejs poprzez Document Object Model API. Jeżeli JavaScript załadowałby się i próbował wykonywać się przed załadowaniem HTML-a i CSS-a wystąpiłyby błędy. Skrypty JavaScriptu uruchamiane przez strony internetowe mają znacznie ograniczony dostęp do komputera użytkownika. Po stronie serwera JavaScript może działać w postaci node.js.

Przykładowy kod JS:Pamiętajcie o tym, że posty "Poznawaj z Vi" mają jedynie charakter wprowadzający do danego tematu. Jeśli potrzebujecie więcej informacji dotyczących danych języków zapraszamy do skorzystania z naszych usług - korepetycji, lekcji online z naszymi nauczycielami, którzy zawsze gotowi są na przekazywanie swojej wiedzy. Przeprowadzą Was przez podstawy, aż do zaawansowanych treści dotyczących nie tylko JS ale także innych języków.