Poznawaj z Vi - CSS

Image

Kolejnym z opisywanych języków w cyklu „Poznawaj z Vi” jest CSS czyli kaskadowe arkusze stylów.

Co to jest CSS i do czego się go używa?

CSS- Cascading Style Sheets, tłumacząc na język polski są to tak zwane kaskadowe arkusze stylów. CSS jest językiem służącym do stylowania różnych elementów strony WWW, które uprzednio zostały zdefiniowane w HTML (tj.: jakie mają mieć kolory, marginesy, rozmiary a także to, w jaki sposób mają być wobec siebie rozmieszczone). CSS jest niezbędnym językiem do kontroli wyglądu strony internetowej.

Nadrzędnym celem wprowadzenia CSS była chęć rozwarstwienia zawartości merytorycznej strony HTML od sposobu jej prezentacji. Dzięki temu, że prezentacja jest niezależna od treści dokumentu można wielu dokumentom w łatwy sposób nadać ten sam spójny styl. Szczegóły które opisują jak należy wyświetlać dokument określane są jako styl. Można również jeden dokument przedstawić na kilka sposobów np. inaczej na stronie internetowej, w inny sposób do druku a jeszcze inaczej na małych ekranach urządzeń mobilnych. Utrzymanie rozdzielenia treści od wyglądu pozwala uniknąć powtórzeń, ułatwia zarządzanie dokumentem oraz daje możliwość wykorzystywania rozmaitych stylów do różnych celów w jednym dokumencie.
Ogólnie ujmując, dzięki CSS język znaczników jest używany jedynie do opisu treści dokumentu, a nie jego stylu. Natomiast sam CSS używany jest do opisu stylu a nie treści.

Historia powstania CSS

Historia CSS ma swój początek w 1994 roku, gdzie Hakon Wium Lie na konferencji dotyczącej technologii internetowych w Chicago przedstawił pierwszy zarys projektu kaskadowych arkuszy stylów o nazwie: Cascading HTML Style Sheets. Przedstawiony przez niego projekt niestety nie został pozytywnie przyjęty, gdyż rozwiązanie było zbyt uproszczone i wielu przeciwników zarzucało mu za dużą prostotę i nieznaczną użyteczność.

W kolejnym roku język CSS ponownie zagościł na scenie. Hakon zaprezentował dokładną specyfikację kaskadowych arkuszy stylów, została przedstawiona również pierwsza przeglądarka internetowa o nazwie Arena browser, która następnie została zmodyfikowana pod kątem obsługi CSS. Podczas konferencji twórcy technologii wykazali, iż język CSS może być zawrotnym i łatwym sposobem na modyfikację wyglądu treści po stronie autorów oraz odbiorców. Następnie w 1996 roku CSS, które nie było jeszcze rekomendowane przez organizację W3C wykorzystano w komercyjnej przeglądarce Microsoft Internet Explorer 3. Cztery miesiące później CSS1 został oficjalnie uchwalonym i rekomendowanym standardem. Niecałe półtorej roku później pojawiła się kolejna wersja – CSS2. Trzecia wersja CSS została zatwierdzona w 2012r a obecnie trwają pracę nad kolejną wersją języka o suponowanej nazwie kodowej CSS4, która tak jak jej poprzednia wersja złożona będzie z różnych modułów.

Przykładowy kod CSS


Ten post ma za zadanie tylko Was wprowadzić do CSS, jeśli interesujecie się tym tematem w szerszym zakresie zapraszamy do skorzystania z korepetycji – lekcji online z naszymi nauczycielami, którzy na Was czekają. Przeprowadzą Was przez podstawy, aż do zaawansowanych treści dotyczących nie tylko CSS ale również innych języków.

Następny post z cyklu "Poznawaj z Vi" będzie dotyczył PHP.