Plan nauczania

Nasze plany nauczania budowało doświadczenie

Dla każdego z języków programowania mamy przygotowany specjalny plan nauczania. Dzięki niemu wiesz czego dokładnie nauczysz się na lekcji. Staramy się dobierać kolejność zagadnień tak aby kolejne były coraz łatwiejsze do zrozumienia. Jednocześnie mieszamy te nudniejsze z ciekawszymi aby Cię nie zanudzać. Pamiętaj że zakres zdobywanej wiedzy jest znacznie większy niż ten opisany poniżej.

 • HTML + CSS

  HTML jest wykorzystywany do opisu struktury informacji zawartych wewnątrz strony internetowej, nadając przy tym znaczenie danym fragmentom tekstu. CSS jest językiem służącym do stylowania różnych elementów strony WWW, które uprzednio zostały zdefiniowane w HTML.
 • Bootstrap

  Jeden z najpopularniejszych bibliotek front-end’u do projektowania w pełni responsywnych stron www. Jest zbiorem gotowych elementów, które mogą przyśpieszyć nam pracę nad projektami.
 • Javascript

  JS należy do dynamicznie typowanego języka wysokiego poziomu. Bardzo często jest używany przy tworzeniu stron WWW, gdyż zapewnia on interaktywność stron oraz obsługę zdarzeń, budowanie elementów nawigacyjnych bądź walidacji formularzy.
 • jQuery

  jQuery jest lekką biblioteką dla javascriptu, ułatwia i przypiesza prace nad projektami. Wspomaga prace z DOM’em i animacjiami.
 • PHP + MySQL

  Hypertext Preprocessor jest niczym innym jak skryptowym językiem programowania, służącym w głównej mierze do tworzenia stron internetowych. Wykorzystywany jest w projektowaniu stron, ale również innych ogólnych zastosowań.
 • Laravel

  Framework PHP aplikacji internetowych bazujący na wzorcu projektowym MVC. Jeden z popularniejszych obecnie frameworków PHP na rynku.
 • Node.js

  W skrócie Node.js jest platformą do uruchamiania javascript’u poza przeglądarką. Node.js udostępnia API, które pozwala na tworzenie stron www opartych na programowaniu sterowanym zdarzeniami.
 • Wordpress

HTML

 • Wstęp
 • Podstawowe znaczniki
 • Znaczniki zmieniające wygląd
 • Znaczniki grupujące
 • Znaczniki HTML5
 • Formularze
 • Semantyczny HTML

CSS

 • Wstęp
 • Podstawowe informacje
 • Sposoby stylowania elementów
 • Dziedziczenie i kaskadowość
 • Wysokość / szerokość
 • Odstępy
 • Model pudełkowy
 • Kolory
 • Stylowanie tekstu
 • Czcionki
 • Obramowanie
 • Tło
 • Wyświetlanie
 • Przepełnienie
 • Przepełnienie tekstu
 • Pozycje
 • Style list
 • Style tabel
 • Pseudoklasy
 • Pseudoelementy
 • Cienie
 • Float
 • Flexbox cz. 1
 • Flexbox cz. 2 - dzieci
 • CSS Grid
 • Opóźnienie
 • Przekształcenia 2D
 • Przekształcenia 3D
 • Animacje
 • Responsywność
 • Czym jest Bootstrap?
 • Bootstrap Grid (układ elementów)
 • Bootstrap Grid - responsywność
 • Typografia
 • Kod
 • Obrazki
 • Tabele
 • Listy
 • Komponenty Bootstrap
  • Alerty
  • Odznaki
  • Nawigacja ("okruszki")
  • Przyciski / Grupy przycisków
  • Karty
  • Karuzele
  • Listy rozwijane
  • Formularze
  • Grupy inputów
  • Jumbotron
  • Modale
  • Nawigacja
  • Stronicowanie
  • Paski postępu
  • Spinnery
  • Powiadomienia
  • Tooltip
  • Powiadomienia tooltip
 • Narzędzia
  • Obramowanie
  • Kolory
  • Wyświetlanie
  • Źródła zewnętrzne
  • Float
  • Flex
  • Przepełnienie
  • Pozycje
  • Czytniki stron
  • Szerokości / wysokości
  • Style tekstów
  • Wyrównanie pionowe
  • Widoczność
 • Edycja styli Bootstrap

Javascript

 • Wstęp
 • Co to jest Javascript?
 • Konsola / Debuger
 • Osadzanie Js’a / Atrybuty
 • Komentarze
 • Zmienne cz.1
 • Typy danych
  • logiczny
  • niezdefiniowany
  • liczbowy
  • tekstowy
  • tablice
  • obiekty
 • Zmienne cz.2 (Let / Const)
 • Operatory
 • Instrukcja warunkowa
 • Switch
 • Operator warunkowy
 • Pętle cz.1 (for )
 • Pętle cz.2 (while do/while for/in)
 • Funkcje podstawy
 • String (ciagi znaków)
 • Operacje na string’ach
 • Number (liczby)
 • Operacje na liczbach
 • Wyrażenia regularne
 • Obiekt Math i Date
 • Interwały
 • Popup
 • DOM
  • Wstęp
  • Poberanie elementów
  • CRUD elementów
  • Eventy
  • EventListener
 • Tablice
  • Wstęp
  • Dodawanie, edycja i usuwanie elementów
  • Operacje na tablicach
  • Sortowanie tablic
  • Pętle
 • Obiekty
  • Wstęp
  • Set i Get
  • konstruktor
  • DefineProperty i GetOwnPropoertyNames
 • BOM
 • Debugowanie kodu
 • ES6
  • Funkcja strzałkowa
  • String template
  • Rest / Spread
  • Dekompozycja
  • Obiekty
  • Klasy
  • Promises
  • Symbole
 • JSON
 • AJAX

jQuery

 • Wstęp
 • Dodawanie do dokumentu HTML
 • Składnia
 • Selektory
 • DOM
  • Get / Set
  • Add / Remove
  • Klasy CSS / css()
  • Wymiarowanie
 • Dziedziczenie
 • Efekty / Animacje
  • Hide / Show
  • Fade
  • Slide
  • Animate / stop()
  • Callback
  • Chaining
 • AJAX

PHP

 • Wstęp
  • Krótko o werjsach
  • Instalacja serwera
 • Składnia
 • Komentarze
 • Dane wyjściowe (Echo / Print)
 • Zmienne
 • Typy danych
 • Stałe
 • Operatory
 • Instrukcje warunkowe
 • Switch
 • While / For
 • Funkcje – podstawy
 • Tablice / Sortowanie
 • Superglobalne
 • Formularze
 • Include / require
 • Czas i daty
 • Wstęp do programowania obiektowego
  • Toeria (Hermetzyacja, Dziedziczenie , Polimorfizm )
  • Klasy
  • Obiekty
  • Właściwości
  • __set() i __get()
  • Stałe
  • Metody
  • Konstruktor i dekonstruktor
  • Składowe statyczne
  • Wbudowane funkcje pomocnicze
 • Programowanie obiektowe
  • Klonowanie
  • Interfejs
  • Dziedziczenie
  • Przestrzeń nazw
 • Obsługa błędów i wyjatków
 • Łańcuchy znaków i wyrażenia regularne
 • Obsługa i przesyłanie plików
 • Uwierzytelnianie użytkowników
 • Sesja
 • Bezpieczeństwo

MySQL

 • Wstęp
 • phpmyadmin
 • Mechanizmy składowania i typy danych
 • Bezpieczenśtwo
 • CRUD
 • PDO
 • Wyzwalacze
 • Indeksacja i wyszukiwanie
 • Importowanie i eksportowanie danych

Laravel

 • Wstęp
  • Instalacja serwera
  • Composer
  • Wersje Laravel’a
  • Co to jest MVC?
  • Struktura katalogów
  • Co to jest Artisan?
 • Routing
 • Middleware
 • CSRF
 • Controllery
 • Request
 • Response
 • View
 • Generator URL
 • Sesja
 • Walidator
 • Debug i logi
 • Szablon Blade
 • Lokalizacja
 • Modele
 • Budowanie zapytań
 • Migracje
 • Stronicowanie
 • Relacje
 • Kolejkcje danych
 • Serializacja danych
 • Obsługa E-mail’i
 • Logowanie / Autoryzacja
 • Weryfikacja E-mail
 • Bezpieczeństwo hasła
 • Artisan
 • Kolekcje (Collections)
 • Cashe / Operacje na plikach (storage)
 • Helper
 • Kolejkowanie / Zadania (Scheduling)
 • Obsługa paczek
 • Budowanie własnej paczki

Node.js

 • Wstęp
 • Instalacja i pierwszy skrypt
 • Moduły
 • Moduł HTTP
 • Moduł URL
 • Operacje na plikach
 • Eventy
 • NPM
 • Wysyłanie E-mail’i
 • MySQL
  • Instalacja i konfiguracja
  • CRUD
  • Wyszukiwanie

Wordpress - w trakcie przygotowywania